ضوابط شهرداری

بسم الله الرحمن الرحیم

به : شهرداران محترم مناطق ۱ الی ۲۲ شهرداری تهران

به:مدیر عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه

موضوع: ...

شوراي‌شهر در طرحي كه براي اصلاح نماي شهر تهران تهيه كرده، استفاده از نماي «آجر» را بر ساير نماهاي رايج در ساختمان‌هاي كنوني ترجيح داده و براي ساخت‌وسازهايي كه در نماي آنها از آجر استفاده مي‌شود،...

گفت‌وگو با مديركل معماري‌وساختمان شهرداري

گروه مسكن- بهشاد بهرامي: معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ضوابط جديد طراحي و اجراي «نما» در انواع ساختمان‌ها را به مناطق 22گانه ابلاغ كرد....

فایل ضمیمهحجم
5e3342c8ab6e1bea172c87485e941ea5.jpg195.44 KB
قرارگیری یک پارکینگ مفيد حداقل دهانه 2.5 متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم مفيد حداقل دهانه 4.5 متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم مفيد حداقل دهانه 6.5 متر

...
فایل ضمیمهحجم
tarh tafzili - 91.pdf9.49 MB