پرسش‌های متداول

درخصوص صدور پایانکار ساختمانی بطور کلی چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟

۱- درخواست پایانکار از دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۲- بازدید و گزارش ۳- بررسی طرح تفصیلی و بروکف ۴- بررسی پرونده در بررسی خلاف و عوارض نظارت فنی و عدم وجود تخلف ۵- گزارش اتمام عملیات ساختمانی و ارائه برگ سبز و برگ مشخصات فنی ساختمان توسط ناظر ۶- تسویه کامل درآمد و پرداخت عوارض نوسازی ۷- عکس کامل از نما و پیاده رو و نمای جانبی و نصب صندوق پستی ۸- ارائه پاسخ استعلام از شهرداری ناحیه مربوطه ۹- اقرارنامه شهرک گلستان درصورتیکه ملک در شهرک گلستان باشد ۱۰- تعهدات لازم ابلاغی توسط قسمت نظارت فنی

چه مواردی که در کمیسیون طراحی شهری مطرح می گردد ؟

۱- ضوابط نما

۲- مسائل مربوط به نوع سنگ 

۳- سایت پلان ها و قدرالسهم ها 

۴- پلانهای معماری 

۵-پاسخگوئی به دانشجویان جهت انتخاب پایان نامه (کارشناسی و کارشناسی ارشد) 

۶- پاسخگوئی به پلانهای معماری زیر ۱۰۰۰ مترمربع 

چه ساختمانهایی نیاز به تایید طرح در کمیسیون شهرداری دارند ؟

در تهران ساختمانهایی که جواز خود را بعد از فروردین سال 93 دریافت نموده اند یا متراژ بنای آنها بیشتر از 2500 متر مربع می باشد نیاز به تایید نما توسط شهرداری مربوطه را دارند .

در بیشتر نقاط شهرستانها نیازی به تایید طرح نما توسط شهرداری نمی باشد .

برای طراحی نمای ساختمان خود چه مراحلی را باید طی کنیم ؟

برای طراحی نمای ساختمان بعد از بازدید مهندسین ما از پروژه ، جزئیات ، نقشه ها و نظرات کارفرما تهیه و تنظیم میشود . برآورد زمانی و مالی پروژه درخواستی ( که به تائید کارفرما و شرکت ما رسیده است ) انجام می شود . مرحله بعد قراردی شامل مراحل پروژه و توافقات و هزینه پروژه تنظیم و به امضای طرفین می رسد . تیم طراحی اتودهای اولیه را بر مبنای نظرات کارفرما و شرایط پروژه طراحی میکنند . در صورت نیاز نبودن تغییری در اتود طراحی شده ، فاز 2 پروژه به همراه نمای سه بعدی آن ، برای اجرا در اختیار کارفرما قرار میگیرد .
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید . . .